Tội thao túng cổ phiếu: Cái giá phải trả

Trong thị trường cổ phiếu đầy phức tạp và trí tuệ, có rất nhiều các cá nhân đã làm giàu từ việc đầu tư buôn bán hợp lý nhưng cũng có không ít những người đã phải đứng trước vành móng ngựa vì tội thao túng giá cổ phiếu.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa công bố xử phạt 550 triệu đồng đối với bà Lương Thị Thu do đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Tài nguyên (Mã CK: TNT).
Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 26/1/2018, UBCKNN ban hành Quyết định số 89/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lương Thị Thu (Địa chỉ: 14D Tòa Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội).

Theo đó, phạt tiền 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Cụ thể, từ ngày 23/12/2015 đến ngày 10/10/2016, bà Lương Thị Thu đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Tài nguyên (Mã chứng khoán: TNT).
“Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của Bà Lương Thị Thu”, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho hay.

Theo quy định của pháp luật, tội Thao túng giá chứng khoán có những hình phạt sau:
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi thao túng giá chứng khoán sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: Thông đồng để thực hiện việc mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo; Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua bán.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: Có tổ chức; Thu lợi bất chính lớn; Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Nguồn: vietbao.vn

Xem thêm