THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Loại cổ phần

TẠI NGÀY 05/04/2018
Cổ phần phổ thông 4.580.846
Cổ phiếu quỹ 0
Tổng 4.580.846

Cơ cấu cổ đông

Tại ngày 01/03/2018
Đơn vị sở hữu Tỷ lệ Số cổ phần
Cổ đông nội bộ 23.31% 1.067.900
Cổ đông lớn trong nước 27.82% 1.661.845
Cổ đông khác trong nước 48.87% 2.919.001

Thông tin chung về chứng khoán niêm yết

Tên đầy đủ Công ty Cổ phần Hestia
Tên viết tắt N/A
Địa chỉ Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà Mipec, Số 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN.
Điện thoại (+84) 96 654 5553
Fax (+8424) 7303.9866
Email info@hestia.vn
Website http://hestia.vn
Vốn điều lệ 45.808.460.000 Đồng
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia
Mã chứng khoán HSA
Mã ISIN VN000000HSA1
Loại chứng khoán Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi
Mệnh giá 10.000 Đồng
Thị trường giao dịch UpCOM