Thông báo tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Hestia


THÔNG BÁO

V/v Tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hestia
 

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Hestia,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về lợi nhuận mà công ty Cổ phần Hestia đã đạt được năm 2017 đã chạm mức 78,95% và tổng tài sản ròng của công ty đã lên đến hơn 200 tỷ đồng. Tất cả thành công mà công ty có được hôm nay đều nhờ sự tin tưởng và đồng hành của tất cả các cổ đông trong suốt thời gian vừa qua.

Trải qua một năm 2017 ghi nhận sự phát triển vượt bậc của Công ty cổ phần Hestia, chúng tôi xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với nội dụng sau:     

  • Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 08 tháng 04 năm 2018
  1. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2017 (được kiểm toán bởi AASC);
  2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị;
  3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
  4. Thông qua phương án phát hành trái phiếu và cổ phiếu ra công chúng;
  5. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sở giao dịch chứng khoán;

Sự tham dự của các cổ đông sẽ đóng góp lớn vào việc đưa ra phương án phát triển cũng như định hướng trong tương lai của Công ty Cổ phần Hestia.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội tại đường dẫn:

Mẫu xác nhận đăng ký tham dự Đại Hội Cổ Đông 2018

Trong trường hợp Quý cổ đông không thể có mặt do những lý do cá nhân, xin vui lòng gửi giấy uỷ quyền qua thư trước ngày 15 tháng 3 năm 2018. Vui lòng lập giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty Cổ phần Hestia dưới đây:

 
Khi tham dự sự kiện Đại Hội đồng Cổ đông, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Tất cả thông báo, tài liệu liên quan (Báo cáo, Tờ trình, giấy ủy quyền,…) đều được đăng tải trên website chính thức của Hestia.
 

Nếu có thông tin cần giải đáp, kính mong Quý cổ đông phản hồi theo thông tin sau:
•    Nguyễn Thị Hồng Anh – Bộ phận Quan hệ Cổ đông.
•    Email: info@hestia.vn
•    Số điện thoại: 0243 5379671 – 0945527765


Trân trọng
                            
Công ty Cổ phần Hestia                 

Xem thêm