Tập Đoàn Hà Đô (Mã HDG)

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ Kể từ năm 1990 tới nay, Tập đoàn Hà Đô đã từng bước phát triển vững mạnh. Từ tiền thân là Công ty xây dựng Hà Đô, ...