Sự khác biệt giữa giá NAV và giá thị trường của cổ phiếu

Giá cổ phiếu phản ánh được việc giao dịch giữa người bán và người mua trên thị trường chứng khoán. Còn giá trị tài sản ròng lại là giá trị của một cổ phiếu trong một quỹ hoặc công ty nắm giữ cổ phiếu. Các nhà đầu tư có thể sử dụng cả hai danh mục để đánh giá cũng như đưa ra các quyến định mua và bán. Vậy hai con số này có điều gì khác nhau.

Sự khác biệt giữa giá trị tài sản ròng và giá cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư của các nhà đầu tư, vậy nên các nhà đầu tư nên tìm hiểu kĩ về hai khái niệm này.

Giá trị tài sản ròng là gì

Mỗi một quỹ hay một công ty đầu tư chuyên nghiệp chuyên về đầu tư chứng khoán tính giá trị tài sản ròng (the net asset value – NAV) của một cổ phiếu bằng cách cộng giá trị của tất cả các chứng khoán thuộc sở hữu của mình chia đều cho số cổ phiếu đang lưu hành. Các quỹ tương hỗ, quỹ đóng, quỹ giao dịch – ETFs hay các công ty đầu tư chuyên nghiệp đều có giá trị tài sản ròng. Giá trị tài sản ròng được tính mỗi ngày, thường là ngay sau khi thị trường đóng cửa. NAV có thể được xem như là số tiền nhà đầu tư nhận được trên mỗi cổ phần nếu tất cả các cổ phiếu thuộc sở hữu của quỹ hoặc công ty đó được bán lại cho các nhà đầu tư.

Giá cổ phiếu

Là giá trị thị trường mà các nhà đầu tư chấp nhận bỏ ra để mua lấy cổ phiếu trên thị trường với mục đích sở hữu cổ phần của một công ty. Giá cổ phiếu phản ánh mức bán thực tế, một giao dịch giữa người mua và người bán trên thị trường chứng khoán.

Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt giữa NAV và giá cổ phiếu

Đối với các quỹ tương hỗ và quỹ ủy thác đầu tư: Các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu – hoặc các đơn vị giá trực tiếp liên quan đến NAV mà không liên quan đến giá cổ phiếu hiện thời. Tất cả các hoạt động mua bán hay rút vốn đều dựa trên giá NVA của ngay ngày hôm đó để làm mức cơ sở.

Đối với ETF và các quỹ đóng: các cổ phiếu của các quỹ giao dịch và quỹ đóng cho phép thực hiện trực tiếp trên thị trường chứng khoán giống như các cổ phiếu phổ thông. Vì giao dịch dựa trên giá cổ phiếu nên giá mua bán trong các quỹ này thường sẽ lên xuống theo thị trường và chỉ được mua bán thông qua các tài khoản môi giới.

Giá cổ phiếu giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ lực cung và cầu. Do những tác động này, giá cổ phiếu của quỹ ETF hoặc quỹ đóng có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá NAV của quỹ, các công ty quỹ này cũng cung cấp giá NAV hàng ngày cho các nhà đầu tư.

Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa giá NAV và giá thị trường của cổ phiếu

Giá NAV thì dựa trên tài sản ròng có thực của doanh nghiệp, còn giá cổ phiếu thì dựa trên cung cầu của thị trường. Giá NAV thì được chốt theo ngày, giá cổ phiếu thì được tính tùy theo thời điểm của người mua và bán quyết định. Giá NAV thì áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư khi đầu tư vào một công ty hoặc quỹ trong cùng một ngày. Còn giá cổ phiếu thì phụ thuộc vào việc thỏa thuận giá giữa người bán và mua trên sàn chứng khoán.

Có những thời điểm, giá NAV sẽ cao hơn giá cổ phiếu, nhưng có những thời điểm giá cổ phiếu sẽ cao hơn giá NAV. Tùy vào thời điểm mà nhà đầu tư nên lựa chọn mức giá phù hợp cho bản thân để có thể chốt lời tốt nhất.

Xem thêm