Tổng hợp báo cáo

STT                                 Tiêu ĐềDownload
1Báo cáo thường niên năm 2016          
2Báo cáo tài chính năm 2016          
3Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017          
4Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017          
5Báo cáo tài chính  6 tháng đầu năm 2017          
6Báo cáo tài chính  9 tháng đầu năm 2017          
7Báo cáo tài chính năm 2017          
8Báo cáo thường niên năm 2017          
9Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018