Ông Nguyễn Ngọc Hải

Ông Nguyễn Ngọc Hải

Quản lý đầu tư

• Ông Hải đã có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán, đã từng công tác tại Ngân Hàng ACB, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, tham gia vào các dự án phát triển thị trường chứng khoán nói chung và các sản phẩm cho thị trường tài chính nói riêng.

• Ông đã theo học chuyên ngành Kiểm toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân và tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học tại Đại học Quốc gia Úc. Ông đã vượt qua Level 2 kỳ thi CFA của hiệp hội CFA tại Mỹ trong năm 2017.

• Ông hiện đang phụ trách các nhóm ngành: Thương mại, Tiêu dùng, Bán lẻ, Xây dựng tại Công ty cổ phần Passion Investment và Công ty cổ phần Hestia.