Ông Nguyễn Đức Khang

Ông Nguyễn Đức Khang

Phó Tổng Giám đốc - kiêm thành viên HĐQT

• Ông Khang đã có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tại các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư. Ông đã phụ trách một số nhóm ngành như Thép, Dầu Khí, Bất Động Sản trong thời gian làm việc tại Quỹ Bảo Việt.

• Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Corvinus – Budapest. Ông đã vượt qua Level 2 kỳ thi CFA của hiệp hội CFA tại Mỹ trong năm 2015.

• Ông đang nắm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Hestia – một công ty chuyên về đầu tư tài chính – đang được niêm yết trên sàn giao dịch Upcom với mã chứng khoán là HSA.