Ông Lê Thành Công

Ông Lê Thành Công

Quản lý đầu tư

• Ông Công đã có hơn 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, đầu tư.

• Ông Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Quốc tế tại Học viện Tài chính. Ông đã vượt qua Level 2 kỳ thi CFA của hiệp hội CFA tại Mỹ trong năm 2017.

• Ông hiện đang phụ trách các nhóm ngành: Nông nghiệp, Vật liệu xây dựng, Tài chính ngân hàng, Thực phẩm tiêu dùng tại Công ty cổ phần Passion Investment và Công ty cổ phần Hestia.