Câu hỏi thường gặp

1. Mô hình hoạt động của Hestia (HSA) là gì?

Thực chất Hestia (HSA) là một công ty chuyên về đầu tư tài chính. Các nhà đầu tư cá nhân sẽ góp vốn và trở thành cổ đông của công ty thông qua việc mua lại cổ phiếu do Hestia phát hành. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt. Lợi nhuận từ hiệu quả đầu tư sẽ được chia lại cho các nhà đầu tư cá nhân.

2. Hestia có quy định về số vốn tối thiểu không? Kỳ vọng số tiền góp vốn của mỗi nhà đầu tư là 
bao nhiêu?
  •  Vốn tối thiểu để tham gia vào Hestia là 20 triệu.
3. Cổ đông có đc biết/ý kiến về danh mục đầu tư của Hestia trong quá trình hoạt động ko? Nếu có
 thì qua phương thức nào?

Công ty Hestia đã lên sàn upcom nên theo sẽ có báo cáo kiểm toán hàng năm, trong báo cáo này sẽ bao gồm danh mục đầu tư, toàn bộ thông tin sẽ được công khai trên website của công ty.

Ngoài ra, hàng quý chúng tôi cũng công bố báo cáo quý trên website.

Danh mục đầu tư là hoàn toàn do đội đầu tư Công ty quyết định, với mục tiêu mang lại lợi nhuận tốt nhất cho Quý cổ đông, điều đó thể hiện rất rõ qua các con số về hiệu quả đầu tư.

Những quyết định quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận trước hội đồng cổ đông trong các phiên họp.

4. Tại sao lại phải lập ra 2 công ty là Passion Investment và Hestia mà không phải là một công ty với
 hai dịch vụ?

Vì hình thức góp vốn khác nhau nên theo quy định sẽ phải lập thành 2 công ty. Xem thêm tại so sánh điểm khác nhau giữa Hestia và Passion Investment.

5. Tôi biết được công ty đang làm ăn có lãi hay lỗ như thế nào?                

Hestia đã là công ty đại chúng, mọi thông tin đều đươc công bố đầy đủ trên website theo yêu cầu của Uỷ Ban Chứng Khoán. Nhà đầu tư có thể xem Báo cáo tài chính kiểm toán – thể hiện hoạt động của công ty.

6. Nhà đầu tư có nên rút vốn từ Passion Investment để đầu tư sang Hestia không?
  • Tùy thuộc vào nhà đầu tư, quan điểm cũng như là tính chất nguồn vốn của họ, dài hạn hay trung hạn.
  • Về cơ bản, Hestia là nguồn vốn dài hạn, vì vậy trong hiệu quả đầu tư của Hestia trong dài hạn cũng vượt trội hơn so với Passion Investment.
  • Hestia sẽ có nhiều lựa chọn đầu tư hơn do thời gian dài hơn. Những cơ hội đầu tư mang tính dài hạn thì HSA có thể lựa chọn trong khi đó PI vốn trung hạn nên chỉ có thể lựa chọn cơ hội đầu tư trong thời hạn xung quanh 1 năm.