Sản phẩm lãi suất cố định

Sản phẩm lãi suất cố định là gì?

Vay lãi suất cố định là sản phẩm mang lại cho khách hàng khoản lợi nhuận vượt trội hơn lãi suất ngân hàng mà không cần bận tâm đến biến động của thị trường chứng khoán.

Khi ký kết và triển khai hợp đồng này, khách hàng cho HSA vay vốn và sẽ nhận được mức lãi suất cố định:

 

 

 

 

 

 

  • Nguồn vốn sẽ được công ty tiến hành đầu tư trên thị trường chứng khoán.
  • Gốc vay: Mỗi hợp đồng cho vay có giá trị tối thiểu 50 triệu đồng, khách hàng có thể tham gia nhiều hợp đồng, không hạn chế số lượng.
  • Lãi vay: Lãi cố định khách hàng được nhận:
    – 10%/ năm với thời gian vay 12 tháng,
    – 11%/năm với thời gian vay 24 tháng,
  • Kỳ trả lãi và gốc: Gốc và lãi vay sẽ được trả 01 lần tại ngày tất toán khoản vay.