TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ VÀO HESTIA

 

LỢI NHUẬN CAO VÀ BỀN VỮNG

Tận dụng được ưu thế quy mô trong đầu tư – khi vốn đầu tư lớn hơn do cùng đầu tư với các nhà đầu tư/ cổ đông khác so với việc đầu tư đơn lẻ.

Tận dụng được ưu thế về thời gian trong đầu tư; Lợi nhuận bình quân cao do thời gian đầu tư dài hạn hơn, các cơ hội lựa chọn đầu tư sẽ nhiều hơn.

Tiềm năng trong dài hạn khi thị trường chứng khoán thăng hoa.

Chi tiêu 2016 2017
ROE(%) 39,60% 20,17%
EPS(đồng/cp) 3,648 8,170
Lợi nhuận sau thuế (đồng) 4,41 14,76
Vốn điều lệ (đồng) 16 45,80
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 17 129
Tỷ suất lợi nhuận đầu tư 231,59% 78,94%

SỐ VỐN YÊU CẦU THẤP

 • Số vốn tối thiểu để trở thành cổ đông của Hestia: 10 triệu đồng trở lên; với hình thức chuyển đổi nợ thì số vốn tối thiểu sẽ là 200 triệu;
 • Không hạn chế số vốn đầu tư cũng như số lượng nhà đầu tư;
 • Nhà đầu tư có thể tham gia góp vốn nhiều lần, không hạn chế số lần;
 • Tập hợp các nhà đầu tư/cổ đông có cùng mục tiêu đầu tư dài hạn

MỨC PHÍ THẤP

 • Phí quản lý đầu tư không bị rút khỏi công ty: Không trả phí quản lý bằng tiền cho Ban lãnh đạo, chỉ trả phí quản lý bằng ESOP (trả bằng chính cổ phiếu của công ty) nếu hiệu quả đầu tư tốt (15% của lợi nhuận đầu tư), toàn bộ tiền được dùng để đầu tư đem lại hiệu quả cao nhất, giảm thiểu tối đa chi phí cơ hội cho Cổ đông;
 • Việc lựa chọn mức trả phí quản lý bằng cổ phiếu cũng thể hiện cam kết của Ban lãnh đạo công ty với Cổ đông, cũng như đồng nhất lợi ích giữa Ban lãnh đạo công ty và Cổ đông.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH

 • Đội ngũ chuyên gia điều hành và đầu tư dày dặn kinh nghiệm với nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước;
 • Năng lực đầu tư của đội ngũ HSA đã được chứng tỏ qua hiệu quả đầu tư của HSA và Công ty Passion Investment.

THANH KHOẢN CAO

 • Cổ phiếu HSA đã được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom từ tháng 12/2016 và dự kiến niêm yết trên sàn giao chứng khoán HNX trong năm 2018. Do đó, cổ đông có thể lựa chọn thoái vốn khoản đầu tư của mình bất cứ lúc nào thông qua việc giao dịch trên sàn chứng khoán mà không có ràng buộc gì với công ty cũng như Ban Lãnh đạo công ty.
 • Cổ phiếu nhận được không bị giới hạn, có thể mua/bán được ngay.

MINH BẠCH

 • Hestia là công ty đại chúng, luôn tuân thủ các chuẩn mực công bố thông tin minh bạch.
 • Báo cáo tài chính được công bố hàng quý và kiểm toán hàng năm;
 • Cổ đông là 1 người chủ của công ty, do đó có quyền giám sát và quyết định với công ty.
 • Các quyết định quan trọng của công ty sẽ do chính cổ đông quyết định – thông qua cơ chế họp Đại hội đồng cổ đông và lựa chọn Hội đồng quản trị – đại diện cho quyền lợi cũng như lợi ích của cổ đông.