Hiệu quả đầu tư

Với tiêu chí minh bạch được đặt lên hàng đầu, Hestia sẽ thường xuyên cập nhật hiệu quả đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của Quý cổ đông.

Biểu đồ hiệu quả đầu tư:  Thể hiện hiệu quả đầu tư hàng tuần của Hestia.

Biểu đồ so sánh: Mức tăng trưởng của cổ phiếu HSA và mức tăng trung bình của cổ phiếu toàn thị trường VNINDEX.

Lợi nhuận từ đầu năm 2019: 25.25%

Quý khách có thể đầu tư ngay tại đây

Xem chi tiết hiệu quả đầu tư hàng tuần tại đây

Xem chi tiết hiệu quả đầu tư hàng tuần

  • Giá trị mỗi cổ phiếu Hestia ban đầu là 6,489 đồng tại thời điểm 1/1/2016. Giá trị này sẽ tăng/giảm tùy theo hiệu quả đầu tư của Hestia.
  • Vào thứ 6 hàng tuần, Công ty Hestia sẽ cập nhật số liệu hiệu quả đầu tư chính xác trên biểu đồ, giúp các nhà đầu tư có thể theo dõi thông tin thường xuyên.
  • Báo cáo tài chính của Hestia được công bố hàng quý trên website chính thức của công ty và kiểm toán 6 tháng/lần theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam