Mô hình đầu tư – Hestia

Mô hình đầu tư của Hestia

Dựa trên mô hình đầu tư này cùng phương pháp đầu tư giá trị và đội ngũ chuyên gia phân tích hàng đầu, Hestia ra đời với mong muốn mang đến cho nhà đầu tư Việt Nam, những nhà đầu tư không chuyên cơ hội làm giàu từ việc đầu tư tài chính, đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhờ phân bổ hợp lý các nguồn lực trong xã hội. Mô hình hoạt động của Hestia tiến hành theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1

Chiến lược đầu tư giai đoạn 1

  • Đầu tư vào các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.
  • Tập trung vào các doanh nghiệp lớn có tiềm năng phát triển trên thị trường.
  • Tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.

Giai đoạn 2

Chiến lược đầu tư giai đoạn 2

  • Tiếp tục đầu tư vào các cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt trên thị trường.
  • Thu hút nguồn vốn đầu tư từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, qua đó tiến tới việc mở rộng quy mô các hoạt động đầu tư, nâng cao tỷ suất lợi nhuận thông qua việc mua bán và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp.
  • Nắm giữ cổ phần chi phối hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững.
  • Trở thành tâp đoàn Holding hàng đầu Việt Nam với số vốn huy động tăng lên hàng nghìn tỷ đồng.